MỤC TIÊU - CAM KẾT


MỤC TIÊU

  
  Với phương châm “Khẳng định chất lượng” là khẩu hiệu đã được Công ty CP Kim Cương lựa chọn làm tiêu chí hoạt động, đây cũng là thông điệp, là cam kết của Công ty CP Kim Cương nhằm mong muốn góp phần phát triển ngành công nghiệp của nước nhà.

Đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong từng sản phẩm để mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách tạo ra sản phẩm chất lượng và thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để xây dựng một thương hiệu uy tín, tin cậy của khách hàng và mong muốn hướng tới việc tạo ra sản phẩm cao cấp cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

    

CAM KẾT
 
Khách hàng: Cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng và thân thiện với môi trường, xem đây là một trách nhiệm lớn lao đối với cuộc sống của con người và xã hội.
 
Đối tác: Kết nối với các đối tác bằng uy tín và đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển trở thành bạn đồng hành đôi bên cùng có lợi.
 
Nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động, sáng tạo và nhân văn. Tạo điều kiện tăng thu nhập và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
 
Xã hội: Sẽ luôn hài hòa lợi ích xã hội với lợi ích doanh nghiệp, thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân đối với nước nhà.