TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Ngày nay, việc hội nhập với nền kinh tế thế giới trong xu thế toàn cầu hóa đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Do đó, việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn nhằm đáp ứng được cao nhất nhu cầu của khách hàng, nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức trên thị trường.
 
Thấu hiểu được nhu cầu này, Ban Tổng Giám Đốc cùng toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Kim Cương đã thực thi áp dụng HTQL Chất lượng ISO từ năm 2009 trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh và cho đến nay Kim Cương đã đạt được các chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, nhà xưởng đạt chuẩn GMP, được Sở Công Thương TP.HCM cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và được VietCert chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

Với phương châm "Khẳng định chất lượng", toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Kim Cương quyết tâm thực hiện chính sách chất lượng và đó được xem là trách nhiệm của mỗi thành viên trong công ty.

Chính sách chất lượng:
  • Luôn luôn thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng bằng việc cung cấp sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý và đúng thời hạn.
  • Thường xuyên cải tiến trong sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.
  • Cam kết áp dụng, duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tích hợp (ISO 9001: 2015+ISO 22000:2018).
  • Giảm thiểu ô nhiễm môi trường - sản phẩm không lẫn côn trùng, vật thể lạ.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG